Onze hoeveslagerij zal wegens ziekte tijdelijk gesloten zijn.

Wij willen niet nalaten onze klanten te bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben.
Enter
Created and Maintained by Ivaria Hulst
.
Vleesveebedrijf  "van de Roomspolder"
Uitloopvarken "ut de biezen" Hoeveslagerij